Seweryn Stępień Kancelaria Radcy Prawnego

Radca prawny Seweryn Stępień jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2013 r. wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR-2585. Kancelaria Radcy Prawnego Seweryna Stępnia powstała w 2013 r. w celu świadczenia pomocy prawnej dla osób zagubionych w gąszczu regulacji prawnych, nieposiadających dostatecznej wiedzy o przysługujących im prawach i sposobach zabezpieczenia swoich interesów. Kancelaria specjalizuje się w pomocy osobom fizycznym, w tym zwłaszcza osobom zadłużonym, oraz małym i średnim przedsiębiorcom. Misją naszej Kancelarii jest szerzenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez świadczenie usług w sposób jasny, prosty oraz przystępny dla każdego Klienta. Głównym celem i zadaniem Kancelarii jest jak najlepsze zabezpieczenie interesów oraz praw naszych Klientów przy wykorzystaniu wszelkich możliwości przewidzianych prawem. Jesteśmy młodym i dynamicznym zespołem, dlatego też kładziemy szczególny nacisk na efektywność podejmowanych działań. Bardzo często to czas ma kluczowe znaczenie dla naszych Klientów. Tworzymy zespół prawników, wykazujących się znajomością różnych gałęzi prawa, a w razie potrzeby powoływane są interdyscyplinarne zespoły, obejmujące specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin, w tym: doradców podatkowych, notariuszy, rzeczników patentowych, biegłych i rzeczoznawców oraz tłumaczy przysięgłych.

Dane firmowe

Adres korespondencyjny

 • Adres:
  Aleje Jerozolimskie 96 XIII p.
  00-807 Warszawa
 • Tel.: 509 959 043

NASZE USŁUGI

Twój dług został sprzedany?

Od kilku lat obserwujemy lawinowy wzrost spraw wnoszonych przeciwko osobom zadłużonym przez firmy skupujące wierzytelności bankowe. Choć bardzo często sprawy te mogą być wygrane przez dłużników, to ze względu na nieznajomość prawa nie podejmują oni żadnych działań i nie bronią swych praw w sądzie. Bezczynność nie pozwoli Ci jednak na wygranie takiej sprawy! Nasza Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej osobom znajdującym się w podobnej sytuacji i z sukcesem reprezentuje ich w postępowaniach sądowych. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że i Tobie możemy pomóc!

Chcesz założyć firmę?

Kancelaria pomoże Ci w doborze najkorzystniejszej dla Ciebie formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz wesprze Cię przy załatwianiu formalności związanych z zarejestrowaniem Twojego biznesu. Pomagamy zarówno osobom planującym rozpoczęcie działalności w formie jednoosobowej, jak i poprzez spółki prawa handlowego (spółka cywilna, jawna, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością itp.).
W zależności od Twoich potrzeb pomożemy Ci w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, rejestracji w KRS, czy sporządzeniu projektów umów handlowych. A jak formalności związane z rozpoczęciem działalności będą już załatwione, zapewnimy stałą obsługę prawną Twojego biznesu.

Otrzymałeś Nakaz zapłaty i nie wiesz co robić?

Spory sądowe to nasza specjalność. Posiadamy szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach prowadzonych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi (Piłkarski Sąd Polubowny). Pozwala nam to na nieszablonowe podejście do prowadzonych postępowań. Klientom naszej Kancelarii przedstawiamy rzetelny obraz ich sytuacji procesowej, informując ich o wszelkich możliwych rozstrzygnięciach, ryzykach i szansach powodzenia. W przypadku, gdy decydujemy się na prowadzenie danej sprawy, angażujemy się w nią 100 %.

Chcesz uregulować swoje sprawy majątkowe ?

Zajmujemy się także prowadzeniem postępowań nieprocesowych, tj. sprawy spadkowe czy też sprawy dotyczące podziału majątku. Mając świadomość tego, że sprawy te często dzielą członków rodziny i rozumiejąc emocje, które im towarzyszą, staramy się godzić interesy zwaśnionych stron, dążąc do osiągnięcia satysfakcjonującego dla naszych Klientów rozstrzygnięcia. Często w tego typu sprawach opowiadamy się za polubownym zakończeniem postępowania, dzięki czemu nie tylko możemy ograniczyć czas trwania postępowania i związane z tym koszty, ale i zredukować niepotrzebny stres u naszych Klientów.

Zasady współpracy

Zasady współpracy i wynagrodzenia Kancelarii ustalamy przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy. Z naszymi Klientami rozliczamy się w sposób jasny, przejrzysty i zrozumiały dla każdego z nich.

Wysokość naszego wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju danej sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy Kancelarii. Możesz być pewien, że dopasujemy sposób rozliczenia do Twoich indywidualnych możliwości.

Formularz kontaktowy

      __  __  ______   ___  
  ___  \ \\/ // /_____//  / _ \\ 
  /  ||  \ ` //  `____ `  | / \ || 
 | [] ||  | ||  /___//  | \_/ || 
  \__ ||  |_||  `__ `   \___// 
  -|_||  `-`'  /_//    `---`  
   `-`       `-`