Zasady współpracy i wysokość mojego wynagrodzenia ustalam z klientami przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy

Wynagrodzenie

Sposób rozliczenia może różnić się od charakteru sprawy i koniecznego nakładu pracy, ale moi klienci zawsze wiedzą, ile moja praca będzie ich kosztować. Często moje wynagrodzenie płatne jest dopiero po zakończeniu sprawy.

Bardzo ważne jest przy tym dla mnie, by moi klienci rozumieli, jakie są możliwe warianty rozstrzygnięć i na co mogą liczyć w ewentualnym postępowaniu sądowym. W tym celu przedstawiam moim klientom zarówno wariant najbardziej optymistyczny, jak i wariant najbardziej pesymistyczny rozwiązania sprawy.

Image module